Jawatan Kosong Forest Plantation Development

26 02 2010

Kelayakan akademik peringkat sijil perhutanan dari Sekolah Perhutanan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau Sijil dari Institut Pertanian Malaysia atau sijil yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

Mempunyai pengalaman berkaitan bidang perladangan minimum 1 tahun atau lebih adalah satu kelebihan.

Berkemahiran menggunakan komputer.

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN DAN ELAUN-ELAUN Pakej gaji dan elaun-elaun yang menarik termasuk kemudahan-kemudahan akan ditawarkan berdasarkan kepada pengalaman calon-calon yang berjaya.

CARA MEMOHON

Permohonan boleh dibuat dengan menggunakan borang permohonan
online atau dengan datang sendiri ke pejabat FPDSB.

Borang permohonan yang telah diisi dengan lengkap di mana nama jawatan
hendak dipohon dicatat di sebelah kiri atas sampul surat hendaklah dikemukakan kepada:

Ketua Pegawai Eksekutif
Forest Plantation Development Sdn Bhd
Tingkat 12, Menara Maxisegar
Jalan Pandan Indah 4/2
Pandan lndah
55100 Kuala Lumpur

Sila sertakan satu sampul surat beralamat sendiri berukuran 25sm x 20sm yang bersetem 50 sen.

Permohonan hendaklah juga disertakan salinan sijil-sijil yang disahkan dan penyata bulanan gaji terakhir.
Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.

Tarikh tutup permohonan: 8 MAC 2010.

Catatan Am
Permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga(3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: